ताज्या बातम्या

आवाहन

Fresh News

*ग्रामपंचायतीतील रिक्त झालेल्या जागांच्या पोटनिवडणूकांसाठी मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर*


  • देवेंद्र देविकार (DHANORA)
  • Upadted: 5/12/2022 9:09:23 PM

गडचिरोली, दि.12: राज्य निवडणूक आयोग,  महाराष्ट्र , मुंबई यांचे आदेशान्वये दिनांक 29 एप्रिल  2022 अन्वये निधन, राजीनामा, अनर्हता किंवा इतर अन्य कारणांमुळे ग्रामपंचायतीतील रिक्त झालेल्या जागांच्या पोटनिवडणूकांसाठी पारंपारिक पद्धतीने राबविण्यात यावयाचा प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम घोषित करण्यात आलेला असून त्यामध्ये अहेरी तालुक्यातील पुढीलप्रमाणे ग्रामपंचायती समाविष्ठ आहेत. ग्रामपंचायत चिंचगुंडी  (प्रभाग क्र.3 अनु.जमाती), पल्ले (प्रभाग क्र.1 अनु.जमाती स्त्री राखीव व प्रभाग क्र.3 अनु.जमाती) व किष्टापूर वेल.(प्रभाग क्र.3 सर्वसाधारण स्त्री राखीव) इत्यादी आणि प्रत्यक्ष निवडणूकीचा कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे आहे.  त्यानुसार निवडणूकीचे टप्पे,  दिनांक व वेळ पुढील प्रमाणे असेल. तहसिलदार यांनी निवडणुकीची नोटीस प्रसिध्द करण्याच्या दिनांक 5 मे 2022 (गुरुवार),  नामनिर्देशनपत्रे मागविण्याचा व सादर करण्याच्या दिनांक व वेळ (मंडळ कार्यालय इमारत तहसिल कार्यालय, अहेरी, दिनांक 13 मे 2022 (शुक्रवार) ते दिनांक 20 मे 2022 (शुक्रवार),  वेळ सकाळी 11.00 ते दु. 3.00 वाजेपर्यत, (दिनांक 14 मे 2022 शनिवार, दिनांक 15 मे 2022 रविवार व दिनांक 16 मे 2022  ची सार्वजनिक सुट्टीचे दिवस वगळून), नामनिर्देशनपत्रांची छाननी करण्याचा दिनांक व वेळ (मंडळ कार्यालय इमारत तहसिल कार्यालय, अहेरी) दिनांक 23 मे 2022 सोमवार, वेळ सकाळी 11.00 वाजतापासून छाननी संपेपर्यत, नामनिर्देशनपत्रे मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक व वेळ (मंडळ कार्यालाय इमारत तहसिल कार्यालय,अहेरी), दिनांक 25 मे 2022 ,(बुधवार) वेळ दुपारी 3.00 वाजेपर्यंत, निवडणूक चिन्ह नेमून देणे तसेच अंतिमरित्या निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी प्रसिध्द करण्याचा दिनांक व वेळ 25 मे ,2022 बुधवार, वेळ दुपारी 3.00 वाजेनंतर, आवश्यक असल्यास मतदानाचा दिनांक 5 जून 2022 (रविवार) सकाळी 7.30 वा. पासून ते दुपारी 3.00 वा. पर्यंत मतमोजणी व निकाल घोषित करण्याचा दिनांक (मतमोजणीचे ठिकाण व वेळ मा. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेनुसार निश्चित करण्यात येईल.) दिनांक 6 जून 2022 (सोमवार).
 अहेरी तालुक्यातील पोटनिवडणूकांसाठी असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात दिनांक 29 एप्रिल 2022 चे मध्यरात्रीपासून निवडणूकीचा निकाल जाहीर होईपर्यंत आचारसंहिता लागु राहील. संभाव्य उमेदवारांना पारंपारीक नामनिर्देशनपत्र दाखल करावयाचे असल्याने कार्यालयातून नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करुन परिपूर्ण भरुन स्वाक्षरी /अंगठा करुन निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचेकडे दाखल करावे. उमेदवारांना त्यांचे नामनिर्देशनपत्र दाखल करतेवेळी नामनिर्देशपत्र, मत्ता व दायित्व तसेच गुन्हेगारी पार्श्र्वभूमीबाबतचे घोषणापत्र, आवश्यक प्रमाणपत्रांच्या सत्यप्रती, तसेच राखीव जागेकरीता जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र (जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यास जात पडताळणी समितीकडे अर्ज सादर केल्याची पावती व हमीपत्र) इत्यादी कागदपत्रे सादर करावी. नामनिर्देशन पत्रासोबत जोडावयाच्या घोषणापत्रातील कोणत्याही रकान्याची माहिती कोरी न ठेवता संपूर्ण रकान्याची माहिती भरणेत यावी. ग्रामपंचायतीच्या सदस्य पदाच्या उमेदवारांने करावयाच्या खर्चाची सुधारीत मर्यादा सदस्य संख्या 7 ते 9 करीता 25,000/- रुपये, 11 ते 13 सदस्य संख्या करीता 35,000/- रुपये व 15 ते 17 सदस्य संख्या करीता 50,000/- आहे. नामनिर्देशन पत्रासोबत अनु.जाती किंवा अनु.जमाती यांच्यासाठी राखीव जागेकरीता रुपये 100 (अक्षरी रुपये शंभर फक्त) व सर्वसाधारण जागेकरीता रुपये 500/- (अक्षरी रुपये पाचशे फक्त) एवढी अनामत रक्कम रोखीने  भरणे अनिवार्य आहे. ग्रामपंचायत किष्टापूर वेल. चिंचगुंडी व पल्ले येथिल रिक्त सदस्य पदाकरीता नामनिर्देशनपत्र दाखल करणाऱ्या उमेदवाराचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट असणे अनिवार्य आहे. नामनिर्देशनपत्र दाखल करणाऱ्या उमेदवाराचे वय 21 वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे. उमेदवार दुसऱ्या प्रभागातील मतदार असल्यास त्याबाबतचा उत्तारा सोबत जोडणे आवश्यक आहे. नामनिर्देशनपत्रासोबत अपत्याबाबतचे घोषणापत्र व शौच्छालयाचा वापर करीत असल्याबाबत सक्षम अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र जोडावे असे तालुका निवडणूक अधिकारी तथा तहसिलदार, अहेरी यांनी कळविले आहे.
*****

Share

Other News